CONTACT US

ที่ตั้งสาขา

 • สาขาวิทยุ

  ชั้น 4 อาคารวีรสุ 83/7 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  วัน/เวลาทำการ

  ทุกวันเวลา 9.00น. - 19.00น.

  โทรศัพท์

  0-2254-8100-8 ต่อ 14140 และ 14142

 • สาขาลาดพร้าว (ปิดชั่วคราว)

  ชั้น 1 อาคารวีรสุ ลาดพร้าว 134 (ตรงข้าม รพ.เวชธานี) 3456/1 ถนนลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

  วัน/เวลาทำการ

  ทุกวันเวลา 10.00น. - 19.00น.

  โทรศัพท์

  0-2734-1040-7 ต่อ 20015

 • สาขา Siam Takashimaya

  ชั้น 2

  วัน/เวลาทำการ

  ทุกวันเวลา 10.00น. - 22.00น.

  โทรศัพท์

  0917702224

Appointment for Measurement

กรุณากรอกรหัสเพื่อยืนยันตัวตน

ขอบคุณสำหรับข้อมูลของท่าน ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด