แผ่นรองใต้ฝ่าเท้าเฉพาะบุคคล 

(CUSTOM-MADE INSOLES)

แผ่นรองใต้ฝ่าเท้า (INSOLES)

 • คือ แผ่นที่รองรับบริเวณใต้ฝ่าเท้าของเราโดยตรง
 • คือ แผ่นที่รองรับบริเวณใต้ฝ่าเท้าของเราโดยตรง

  เพื่อช่วยในการกระจายน้ำหนักลงสู่ฝ่าเท้าและลดแรงกระแทกบริเวณข้อต่อต่างๆในร่างกาย ปัจจุบันวัสดุที่ใช้ในการทำแผ่นรองใต้ฝ่าเท้ามีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหาเท้า ในผู้ที่มีประสบการณ์ในการใส่แผ่นรองใต้ฝ่าเท้ามาแล้วจะทราบว่าสามารถช่วยรองรับน้ำหนักใต้ฝ่าเท้าและทำให้ฝ่าเท้าสบายในขณะที่เดินหรือยืนนาน ลดอาการเจ็บบริเวณฝ่าเท้า หรือเมื่อยล้ากล้ามเนื้อบริเวณเท้าหรือขาได้เป็นอย่างดี

แผ่นรองใต้ฝ่าเท้าเฉพาะบุคคล

 • คือ แผ่นรองใต้ฝ่าเท้าที่สั่งทำขึ้นเฉพาะแต่ละบุคคล

  เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการเดิน การลงน้ำหนักในแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น นาย A อุ้งเท้าแบนเหมือนนาย B แต่นาย A มีลักษณะการเดินเท้าหงายออก แต่นาย B มีลักษณะเดินบิดคว่ำเข้าด้านใน ดังนั้นการออกแบบแผ่นรองใต้ฝ่าเท้าในลักษณะอุ้งเท้าแบน 2 กรณีนี้จะต้องมีความแตกต่าง เพื่อรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล

  แผนกรองเท้าเพื่อสุขภาพ (Fit For Feet) จากวีรสุ ให้ความสนใจในปัญหาเท้าเป็นพิเศษ โดยการนำเข้าเทคโนโลยีและความรู้ในการตรวจวัดสภาพเท้า การออกแบบ การสร้าง และการผลิต โดยนำเข้าโปรแกรมลิขสิทธิ์ เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเป็นเทคโนโลยี ล่าสุดที่ทันสมัย จากประเทศเยอรมนีเข้ามาในการตรวจวิเคราะห์ปัญหาเท้าท่านอย่างละเอียด แม่นยำ และวัสดุที่ได้มาตรฐานและผ่านการรองรับจากสถาบันต่างๆมาเพื่อให้ท่านมีความสบายสูงสุด

 • คือ แผ่นรองใต้ฝ่าเท้าที่สั่งทำขึ้นเฉพาะแต่ละบุคคล

ประโยชน์ของแผ่นรองใต้ฝ่าเท้าเฉพาะบุคคล

 • เมื่อสวมใส่แผ่นรองใต้ฝ่าเท้าเฉพาะบุคคล ทำให้ได้ประโยชน์ดังต่อไปนี้
 • เมื่อสวมใส่แผ่นรองใต้ฝ่าเท้าเฉพาะบุคคล ทำให้ได้ประโยชน์ดังต่อไปนี้

  1. แก้ไขและรองรับลักษณะการเดิน และการลงน้ำหนักเฉพาะราย
  2. ลดแรงกระแทกบริเวณเท้าและข้อต่อต่างๆภายในร่างกาย
  3. ช่วยกระจายแรงที่กระทำลงบนฝ่าเท้าให้สม่ำเสมอ
  4. ลดอาการเจ็บจากปัญหาอุ้งเท้าแบน หรือสูง
  5. ลดอาการบาดเจ็บ หรือเมื่อยล้ากล้ามเนื้อ เมื่อยืนหรือเดินนาน
  6. ช่วยนำทิศทางของการเดินให้ถูกต้อง และเป็นธรรมชาติ
  7. ประโยชน์บางอย่างสามารถช่วยในการเพิ่มการไหลเวียนเลือดเป็นบริเวณฝ่าเท้า

เทคโนโลยีการตรวจวัดสภาพเท้าล่าสุด จากประเทศเยอรมนี

 • เป็นการการเดินผ่านเครื่อง 3D scanner ซึ่งจะทำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเดิน การลงน้ำหนักของเท้าในรูปแบบ 3 มิติ และนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อออกแบบและสร้างแผ่นรองใต้ฝ่าเท้าเฉพาะบุคคลในลำดับต่อไป

  นอกจากนี้แล้ว เรายังมีเครื่อง 3-D foot modeler เพื่อรองรับปัญหาในบางท่านที่ไม่สามารถเดินผ่านระบบเครื่อง Dynamic foot-pressure measurement ได้ เครื่องนี้จะทำให้เราทราบลักษณะของโครงสร้างเท้าด้วยความละเอียดในรูปแบบ 3 มิติเช่นกัน

3 ขั้นตอนในสร้างแผ่นรองใต้ฝ่าเท้าเฉพาะบุคคล

 • ขั้นตอนและความแม่นยำ ในการสร้างแผ่นรองใต้ฝ่าเท้าเฉพาะบุคคล

  1. การวัดสภาพเท้า : การตรวจวัดสภาพเท้าจะเป็นการเดินผ่านเครื่อง 3D สแกน โดยข้อมูลการเดินจะออกมาในรูปแบบ 3 มิติ และตลอดการตรวจวัดสภาพเท้าจะมีนักกายภาพบำบัดคอยให้คำปรึกษาท่านตลอดเวลา

  2.ออกแบบและสร้าง : ด้วยโปรแกรมลิขสิทธิ์จากประเทศเยอรมนีที่มีความแม่นยำสูงสุด

  3.การผลิต: เครื่องมือที่ที่ใช้ในการสร้างแผ่นรองใต้ฝ่าเท้าเฉพาะบุคคลจะถูกส่งมาจากโปรแกรมการสร้างผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำสูงสุดตลอดกระบวนการผลิต

 • ขั้นตอนและความแม่นยำ ในการสร้างแผ่นรองใต้ฝ่าเท้าเฉพาะบุคคล

วัสดุที่เลือกใช้ในการทำแผ่นรองใต้ฝ่าเท้าเฉพาะบุคคล

 • เราคัดเลือกวัสดุในการทำแผ่นรองใต้ฝ่าเท้าเฉพาะบุคคลอย่างพิถีพิถัน
 • เราคัดเลือกวัสดุในการทำแผ่นรองใต้ฝ่าเท้าเฉพาะบุคคลอย่างพิถีพิถัน

  วัสดุที่ใช้ในการทำแผ่นรองใต้ฝ่าเท้าเฉพาะบุคคลจะพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละลักษณะเท้าแต่ละข้าง โดยมีนักกายภาพบำบัดเป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษาตลอดเวลา ทั้งนี้ผิวด้านบนของแผ่นรองใต้ฝ่าเท้ายังหุ้มด้านบนด้วยไวนิลที่ผ่านการรับรองจากสถาบันต่างๆว่ามีความอ่อนนุ่ม ระบายอากาศได้ดี ต้านแบคทีเรีย และไม่มีสารพิษตกค้างกับผิวเท้าของท่าน

ลดแรงกระแทก ของฝ่าเท้าอันเกิดจาก กิจกรรมต่าง ๆ
สร้างให้เกิดความสมดุล กับเท้าและโครงสร้าง ร่างกายมากขึ้น
พยุงกระดูกในเท้า และลดการทำงานของ กล้ามเนื้อใต้ฝ่าเท้า